Giới thiệu về Hoạt động của Viện ICCVB

          Thực hành lâm sàng tốt-Good Clinical Practice – GCP: là tiêu chuẩn trong thiết kế, tiến hành, thực hiện, giám sát, kiểm tra, ghi chép, phân tích và báo cáo kết quả NCTNLS, bảo đảm tính chính xác, tin cậy của dữ liệu nghiên cứu và các kết quả báo cáo; Bảo vệ quyền, sức khỏe và tính bảo mật của các đối tượng thử nghiệm… Đó là lý do mà hoạt động mở đầu của Viện ICCVB là hợp tác với Cục KHCN&ĐT Bộ Y tế  tổ chức lớp tập huấn “Thực hành lâm sàng tốt- GCP” nhằm trang bị kiến thức cơ bản nhất liên quan đến NCTNLS cho tất cả thành viên chính nhiệm, kiêm nhiệm của Viện và một số cơ sở y tế trong tương lai sẽ phối hợp với viện thực hiện các NCTNLS. Giảng viên của lớp là Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ có bề dày kinh nghiệm về chuyên môn, quản lý, lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực NCTNLS.
          Ngoài việc tổ chức lớp Thực hành lâm sàng tốt - GCP cho tất cả thành viên của Viện học và được cấp chứng chỉ GCP, Viện cũng đã cử một Tiến sỹ đi học theo chương trình của tổ chức quốc tế về GCP - Clinical Trial Monitoring: Site Evaluation & Set-up. Cán bộ đi học có trách nhiệm hướng dẫn cho các cán bộ trong Viện về nội dung đã học và cập nhật tài liệu chuẩn quốc tế về Giám sát, quản lý NCTNLS.
          Bộ tài liệu chuẩn: Viện đã tập hợp tài liệu trong nước có liên quan đến NCTNLS, bao gồm Thông tư, hướng dẫn, quyết định, quy định, công văn,…đã được Bộ y tế ban hành. Bộ tài liệu này là cơ sở về pháp lý, về chuyên môn và quản lý trong quá trình thực hiện NCTNLS tại Việt Nam đi đúng hướng, thực hiện đúng quy trình.
          Bộ quy trình thao tác chuẩn (SOPs): Việc xây dựng bộ quy trình thao tác chuẩn (SOPs) được coi là quá trình Học và Hành cho cán bộ của Viện. Sau khi xây dựng được 18 quy trình thao tác chuẩn (SOPs) mỗi thành viên của Viện đã vững vàng hơn, tự tin hơn. Việc xây dựng SOPs chuẩn là điều kiện không thể thiếu để thực hiện cho từng hoạt động đảm bảo tính chính xác về chuyên môn và quy trình triển khai.
          Lựa chọn đơn vị thực hiện NC (CRU), Nghiên cứu viên chính (PI), Điểm nghiên cứu (Site):  đây là nội dung, chức năng quan trọng của Viện ICCVB, bởi nội dung này liên quan đến chất lượng của NCTNLS, bao gồm chất lượng sản phẩm thử nghiệm, hiệu quả sử dụng sản phẩm sau khi đã được NCTNLS và được đưa ra sử dụng ở cộng đồng.
          Viện ICCVB đã hợp tác với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Học Viện Quân y 103 là đơn vị có nhiều năm thực hiện NCTNLS để ký kết các Hợp đồng triển khai nghiên cứu TNLS một số vắc xin như vắc xin dại INDIRAB, vắc xin cúm GCFLU, vắc xin ROTAVAC,... trong đó có đề tài NCTNLS đa trung tâm với các Bạn Quốc tế đã giúp cho Viện có cơ hội học tập kinh nghiệm.
          Viện ICCVB luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với hệ thống các Viện Vệ sinh Dịch Tễ, Viện Pasteur, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh Phẩm, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Công ty sản xuất vắc xin và Sinh phẩm, Công ty xuất nhập khẩu vắc xin và sinh phẩm, các Trung tâm y tế Dự phòng các tỉnh/thành phố,… nhằm tạo cho nhau sự  hỗ trợ, hợp tác cùng có lợi và điều kiện cứu tốt nhất để có được nhiều văc xin an toàn, hiệu quả cao nhất phục vụ cộng đồng Việt Nam .
          Với ngoài nước, Viện ICCVB cũng đã cố gắng tạo mối quan hệ, hợp tác ký kết Hợp đồng ủy quyền với chức năng CRO theo quy định cho phép của cơ quan quản lý Việt Nam. Một số hoạt động đã và trong tương lai sẽ hợp tác như  Công ty Bharat Biotech International (Ấn độ), Công ty SK Life Science (Hàn Quốc), Sevapharma (Cộng hòa Séc); Trung tâm Công nghệ Sinh học và Kỹ nghệ Di truyền (CIGB)-Cuba; Trung tâm Hóa Sinh (CQB)-Cuba, Trung tâm Sinh học Phân tử-Cuba;Viện Finlay-Cuba, Cục quản lý Dược-Cuba.