Sơ đồ tổ chức

        Tổ chức của Viện ICCVB, gồm: Hội đồng quản lý, Ban lãnh đạo Viện, các phòng chức năng. Nhân sự được tuyển chọn vào Viện là những Bác sỹ, Cử nhân YTCC, Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân kế toán, có trình độ từ đại học trở lên, có tâm huyết với lĩnh vực hoạt động của Viện và có ý thức xây dựng Viện.
        Nhân sự chính nhiệm cửa Viện có 09 thành viên: 01 PGS.TS; 01 Tiến sỹ; 02 Bác sỹ; 03 Cử nhân y tế công cộng; 01 cử nhân kế toán và 01 cử nhân ngoại ngữ; Có 1 Tiến sỹ và 1 thạc sỹ làm kiêm nhiệm. Tuổi đời trung bình là 30 tuổi, đa phần là Bác sỹ, Cử nhân YTCC mới tốt nghiệp và đã tham gia một vài Dự án khác.
       Viện coi trọng việc hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, quản lý để ký kết thực hiện các nội dung hoạt động của Viện với hình thức hợp đồng theo từng đề tài, đề án.
         Viện cũng đã thành lập Hội đồng Khoa học gồm 07 thành viên, bao gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ và chuyên gia về lĩnh vực Dịch tễ, Vi sinh, Nhi khoa, Hóa sinh, … giúp Viện trong hoạt động nghiên cứu TNLS, khoa học và chuyển giao công nghệ