KIẾN THỨC: CÁC LOẠI VIRUT CÚM A

22/02/2016 23:11

Ba phân nhóm chính của virus cúm A/gia cầm được phát hiện lây nhiễm cho cả các loại gia cầm (chim) và người: 
 

Cúm A H5
Có 9 loại virut H5 (H5N1, H5N2, H5N3, H5N4, H5N5, H5N6, H5N7, H5N8, và H5N9). Hầu hết các loại virut H5 phát hiện được trên thế giới ở các loài chim hoang dã và gia cầm là virut có khả năng gây bệnh thấp, tuy nhiên đôi khi những virut có khả năng gây bệnh cao được phát hiện. Các trường hợp nhiễm virut H5 rải rác ở người, như virut cúm A H5N1 nguồn gốc từ châu Á có khả năng gây bệnh cao hiện đang lưu hành ở gia cầm Châu Á và Trung Đông đã được báo cáo tại 16 quốc gia, thường dẫn tới viêm phổi nặng với ước tính tỷ lệ tử vong là 60% trên toàn thế giới.

Cúm A H7
Hiện nay có 9 chủng virut cúm H7 (H7N1, H7N2, H7N3, H7N4,
H7N5, H7N6, H7N7, H7N8, và H7N9). Hầu hết virut H7 được phát hiện trên thế giới ở các loài chim hoang dã và gia cầm là virut có khả năng gây bệnh thấp (LPAI). Virus H7 lây nhiễm ở người không phổ biến, tuy nhiên đã được ghi nhận ở những người có tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bị nhiễm bệnh, đặc biệt trong các vụ dịch virut H7 ở gia cầm. Bệnh ở người có thể bao gồm viêm kết mạc và/hoặc các triệu chứng đường hô hấp trên.
Ở người nhiễm virut LPAI (H7N2, H7N3, H7N7) có thể biểu hiện bệnh mức độ nhẹ đến trung bình..
Người nhiễm virut HPAI (H7N3, H7N7) có thể biểu hiện bệnh nhẹ đến nghiêm trọng và gây tử vong.
Ngày 1/4/2013, ca nhiễm virut cúm A H7N9 đầu tiên được báo cáo tại Trung Quốc, kèm theo triệu chứng hô hấp nặng và tử vong.

Cúm A H9
Hiện có 9 chủng virut H9 (H9N1, H9N2, H9N3, H9N4, H9N5, H9N6, H9N7, H9N8, và H9N9); tất cả virut H9 được phát hiện ở các loài chim hoang dã và gia cầm đều là virut LPAI. Virut H9N2 được phát hiện ở gia cầm tại châu Á, châu Âu, Trung Đông và Châu Phi. Một số trường hợp lẻ tẻ phát hiện nhiễm H9N2 ở người được báo cáo chỉ có các biểu hiện bệnh đường hô hấp trên nhẹ.  

 
Người dịch: Trần Hà Linh
Các tin khác: